نمایش دادن همه 4 نتیجه

دستگاه زردی نوزاد 8 لامپ

دستگاه زردی نوزاد 8 لامپ برای درمان قطعی و اصولی زیر نظر پزشک متخصص در این مدل دستگاه فتوتراپی امکان استفاده بدون چشم بند وجود دارد. در درمان زردی اولویت این است که صورت نوزاد هم نور دریافت کند. آپشن بدون چشم بند فقط برای بعضی مواقع قابل انجام است.

دستگاه زردی نوزاد ARJ4

دستگاه زردی نوزاد مدل ARJ از 4 تا 12 لامپ برای درمان قطعی و اصولی زیر نظر پزشک متخصص در این مدل دستگاه فتوتراپی امکان استفاده بدون چشم بند وجود دارد.

دستگاه زردی نوزاد ARJ6

دستگاه زردی نوزاد مدل ARJ از 6 تا 12 لامپ برای درمان قطعی و اصولی زیر نظر پزشک متخصص در این مدل دستگاه فتوتراپی امکان استفاده بدون چشم بند وجود دارد. در درمان زردی اولویت این است که صورت نوزاد هم نور دریافت کند. آپشن بدون چشم بند فقط برای بعضی مواقع قابل انجام است.

دستگاه زردی نوزاد TPK

اجاره دستگاه زردی نوزاد مدل TPK مدل 4 تا 12 لامپ برای سریع و قطعی برای زردی نوزاد امکان استفاده بدون چشم بند، زیر نظر پزشک متخصص نوزادان.
اجاره دستگاه زردی نوزاد در منزل زیر نظر متخصص نوزادان به صورت 24 ساعته - اجاره دستگاه زردی نوزاد در شرق و غرب تهران و شمال تهران و جنوب تهران و کرج و پردیس و پرند